EDN SİSTEMİ


Edinerek öğrenmeyi benimseyen okulumuzda öğrencilerimiz,  her dersi deneyimleyerek, yaşayarak ve maruz kalarak  öğrenirler. Klasik sistemlerden farklı olarak, EDN sisteminde öğrenim süreci öğrenci merkezlidir. Öğretmenlerimiz,  öğrencilerimizi yönlendirmek yerine onlara rehberlik ederler; öğrencilerimizin doğuştan gelen merak duygusunu besleyerek, bilgiye kendi isteği, merakı ve araştırması ile ulaşmasını sağlarlar. Dayatma ve ezbercilik anlayışının aksine, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenen öğrenci, bilgiyi edinerek, kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş olup bu bilgiyi hayata geçirir. EDN sistemiyle geliştirdiğimiz dil müfredatımızla da öğrencilerimiz öğrendikleri dili yabancılamadan ve ayrıştırmadan doğal bir süreçte öğrenir.  Sorgulayan, düşünen, yorumlayan ve aktaran bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz eğitim sürecimizde, öğrencilerimiz güçlü karakterlerinin inşasında söz sahibi olurlar.

Copyright © Rawdah 2024. Bütün Hakları Rawdah 'a aittir
Gizlilik Politikası , Şartlar ve & Koşullar