EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ


Rawdah Okulları olarak öğrencilerimizin; farklı kültürleri bilen ve saygı duyan, aynı zamanda kendi kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkan birer dünya insanı olarak yetişmelerine önem veriyoruz.  Bu minvalde geliştirdiğimiz müfredatımızı, öğrencimizin hem akademik, hem entelektüel, hem de manevi gelişimine yönelik akademik içeriklerle sürekli güncel tutuyoruz. 


MÜFREDATIMIZ


Öğrencilerimiz, mensup oldukları dini,  en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i anlayarak öğrenir; bunun yanında, kendi hazırladığımız müfredatımız ile dünyada en çok konuşulan dillerden olan Arapça, İngilizce, Çince ve Rusça'yı ve pozitif ilimleri sistematik ve doğal bir süreçte öğrenirler. Okul öncesi eğitimimizde Arapçayı "maruz kalarak" öğrenen öğrencilerimiz, ilkokulda da tenefüsler, etkinlik ve branş dersleri de dahil olmak üzere aynı maruz kalma ile Arapça eğitimlerine devam ederler. Çift müfredat olarak oluşturduğumuz eğitim sistemimizde öğrencilerimiz, her gün Arapça( konuşma, okuma-yazma, matematik), Türkçe ve  İngilizce (konuşma, okuma-yazma) derslerini aktif olarak  öğrenir ve interaktif programlarımızla desteklenirler. Öğrencilerimiz, ilkokul ikinci sınıftan itibaren seçmeli olarak müfredatımıza dahil olan Çince ve Rusçayı, zamana yayılmış bir şekilde, üçüncü yabancı dil olarak  özel  müfredatımızla öğrenirler.


BRANŞ DERSLERİMİZSATRANÇ

Küçük yaşta Satrancın, zihni ve hayal kurma becerisini, dikkat ve hafıza geliştirme, kapsamlı düşünmeyi, sabırlı olmayı, kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğrenme gibi kazanımlarından dolayı oldukça değerli bir etkinliktir. Okul öncesi eğitimimizde temellendirdiğimiz satranç eğitimimizi,  ilkokulumuzda Arap eğitmenlerimizle ileri seviyeye taşıyoruz. Öğrencilerimiz, bu seviyede strateji geliştirme, bilinçli hamleler yapma, mantıksal ve inovatif düşünme becerileri kazanırlar.


SANAT ETKİNLİĞİ

Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış bir eğitimle sınırlı değildir. Çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel, sözel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır; çünkü bu şekilde yapılan sanat eğitiminde, yaratıcı etkinliklerin karşılığını bulabileceği birçok uğraş alanı da bulur.  Okulumuzda yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama, atık materyal çalışmaları ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Sanat etkinlikleri sırasında çocuk, yeni arkadaşlıklar kurarak sıra beklemeyi, konuşmayı, dinlemeyi, paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenerek sosyal becerilerini geliştirir. Çocuk kendisine olan saygısını duyuları ile ifade ederek kendi varlığını kabul ettirir. Kendini kabul eden ve ettiren çocuk, diğer çocukları da kabul eder ve benimser. Dolayısıyla bu istendik davranışların kazandırılmasında en etkili yol sanat eğitimidir. İyi bir sanat eğitimi alan çocuk, kendini ve diğer çocukların yeteneklerini dürüstçe kabul eden kişiliğe sahip olur.  Okulumuzda, çocuklara yönelik sanat etkinlikleri için  uygun ortamı hazırladık. Orada özellikle Resim çalışmamızda kara kalemden başlayarak  yağlı boyaya kadar tüm teknikleri öğrenirler.  Küçük yaştan itibaren eğitimini verdiğimiz Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Kendine ait fırça ve boyaları vardır. Sabır, anlayış, dikkat geliştirme, ince motor gelişimini kazanma, ruh dinginliği gibi kazanımları vardır. İlkokulumuzda bu sanatın uygulamalı teknik içeriğini, profesyonel eğitmenimiz  dört yıllık eğitim zamanına yayarak öğretmektedir. 


MÜZİK VE RİTİM

Piyano eğitimi çocuklarda yeni bir dil öğrenmeyi kolaylaştırır ve sözel zekayı da geliştirir. Beyindeki dil öğrenme merkezi ve müzik merkezi neredeyse aynı mantıkta çalıştığı için yeni bir dil öğrenmek piyano çalmayı öğrenen çocuklarda daha kolay olur. Okulumuzda müzik enstrümanı olarak piyano eğitimini, profesyonel Arap eğitmenlerimizle vermekteyiz.


SPOR ETKİNLİKLERİMİZ

YÜZME: Çocukların vücut esnekliği kazanmalarını, diyaframı doğru kullanmalarını ve küçük yaşta yüzmeyi öğrenmelerini destekleyen bu spor faaliyetimiz profesyonel eğitmenler ve maximum hijyenin olduğu havuzlar vasıtasıyla velilerimizin isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Üç kurdan oluşan programın her kuru dört haftada tamamlanmaktadır.

BUZ PATENİ: Özellikle bağışıklığı kuvvetli olmayan ve sık sık hastalanan çocuklar için uzmanların özellikle tavsiye ettiği bu spor dalının, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp rahatsızlığı için de faydalı olduğu bilinmektedir. Vücut esnekliği kazanmaları, denge gelişimlerini sağlamaları, kas gelişimini sağlamaları açısından da faydalı olan buz pateni  okulumuzda üç kurdan oluşan programın her kuru dört haftada tamamlanmaktadır. Etkinlik velilerimizin isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

KICK BOKS: İlkokul öğrencilerimiz, yaş gruplarına göre , ısınma, esneme, takla( ön takla, yan takla, amuda takla), el-ayak vuruş teknikleri ve savunma tekniklerini kick boks eğitmenimizle öğrenirler. Okulumuz bu branşta başarı elde eden çocuklarımızın, sonraki yaşlarında bu spor dalında kendilerini geliştirmesine imkan sağlar.


FEN VE DOĞA 

Fen ve doğa etkinlikleri çocukların gelişimlerini, davranışlarını etkiler, ilgi alanlarını genişletir, çocukların problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. Bilimsel çalışmalar, çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır.  Yaşadığı evrene saygılı, çevresine ve doğaya karşı duyarlı bireyler yetiştiren okulumuzda öğrencilerimiz klasik sistemin dışında,  fen ve doğa etkinlikleriyle, doğayı keşfeder, ekosistemi tanır, inceler ve  tüm beden ve duygularıyla öğrenmeye katılırlar.  Programımıza uygun ( orman, sera, akvaryum vb.) ortamlarda , bitki yetiştirme, doğayı, canlıları tanıma ve  gözlemleme faaliyetlerini yaşayarak/tecrübe ederek öğrenirler.


ROBOTİK KODLAMA VE STEM

Rawdah Okulları olarak çocuklarımıza, küçük yaştan itibaren kendi yeteneklerinin yanı sıra  geliştirilebilecek yetenekleri doğrultusunda eğitimler verildiği takdirde akademik hayatta daha yaratıcı ve üretken bireyler olacaklarına inanıyor ve bu amaçla S.T.E.M. destekli çalışmalar sunuyoruz. Çocuklarımızın fıtratlarında var olan merak ve keşfetme duygusunu, bilişsel beceriler kazandıracak etkinliklerle birleştirerek robotik ve kodlama atölye çalışmalarıyla çocukların bilimsel ve matematiksel algılarının oluşmasını sağlarken, bilimsel çalışmalarda farklı boyutlarda düşünmenin de temellerini atmaktayız. Öğrencilerimiz,  robotik kitlerle çeşitli şekiller oluşturur, modelleri bozup, yeniden istedikleri gibi kurar, hayal gücünü geliştirir ve iki (2D) ve üç boyutlu (3D) olarak düşünür.  Öğrencimiz, robotik çalışmalar için düzenlenmiş yönergeleri takip ederek, kıyaslamalar yaparak, zihninde  canlandırır, hayal eder, akıl yürütür, risk alır ve böylece  analitik düşünme becerisi kazanır. Öğrencilerimiz, problem çözme, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme, iletişim becerileri, grupla takım olarak çalışma,  kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl becerileri ile desteklenen kodlama eğitimlerini alırlar.

DRAMA

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik gibi olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Okulumuzda, kitaplardaki konuları tamamladıktan sonra, çocuklarla birlikte soyut olan bazı kavramları drama ile somuta dönüştürerek canlandırma yapılır. Böylece dramatize ettikleri konuları kendi aralarında pekiştirme olanağını da yakalamış olurlar. Drama, çok dilli eğitim veren kurumlarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Okulumuzda benimsediğimiz disiplinlerarası çalışma kapsamında belirlediğimiz konular, drama etkinliklerimizle Arapça ve İngilizce olarak canlandırılır. 


EĞİTİCİ OYUN MASASI

Okulumuzda yabancı dil etkinlikleri, öğretmenlerimiz eşliğinde aktif ve pasif oyunlar haricinde, çeşitli eğitici materyallerle de desteklenir. Bu materyallerden biri olan eğitici oyun masası, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için ihtiyaçları olan tüm etkinlikleri içerir.  Bu masa sayesinde, çocuklar kavram-zıt kavram, hayvanlar (yaşadıkları yerler, yedikleri yiyecekler), mevsimler ve renkleri öğrenirler ve bu esnada  kendi aralarında kaynaşarak ve öğrendikleri dili pratiğe dökerek, öğretmenleriyle yarışmalar yapar, kısacası hem eğlenerek hem öğrenerek dil etkinliği yaparlar.


Copyright © Rawdah 2024. Bütün Hakları Rawdah 'a aittir
Gizlilik Politikası , Şartlar ve & Koşullar