EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ


Rawdah Okulları olarak öğrencilerimizin; farklı kültürleri bilen ve saygı duyan, aynı zamanda kendi kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkan birer dünya insanı olarak yetişmelerine önem veriyoruz.  Bu minvalde geliştirdiğimiz müfredatımızı, öğrencimizin hem akademik, hem entelektüel, hem de manevi gelişimine yönelik akademik içeriklerle sürekli güncel tutuyoruz. 


MÜFREDATIMIZ 

3-6 yaş arasındaki çocuklarımız Arapçayı "maruz kalma yöntemiyle" öğrenirler. Gün boyu tüm aktiviteleri iki öğretmenimiz eşliğinde yapan öğrencilerimiz Arapçayı anadili gibi konuşurlar. Zamana yayarak, ileri derecede edinim yoluyla konuşan çocuklarımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başlarlar ve bu şekilde "dini kaynağından öğrenme" birincil hedefimiz gerçekleşmiş olur. Öğrencilerimiz, bir diğer dünya dili olan İngilizceyi her gün native öğretmenlerimiz eşliğinde, Rawdah Dil Müfredatı'nı içeren kendi yayımladığımız kitaplarımızdan öğrenirler.


BRANŞ DERSLERİMİZ


SATRANÇ

Satranç okul öncesi eğitiminde, zihni ve hayal kurma becerisini geliştirme, dikkati geliştirme, kapsamlı düşünmeyi , sabırlı olmayı , kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğrenme gibi kazanımlarından dolayı oldukça değerli bir etkinliktir. Okulumuzda satranç eğitimi uzmanı tarafından isteğe bağlı olarak çocuklarımıza verilmektedir.

SPOR VE JİMNASTİK

Daha sosyal ve dışa dönük bireyler, hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu, duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,  denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme, yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme gibi kazanımlarla önemli bir yere sahip olan jimnastik eğitimi, okulumuzda her sabah öğretmenlerle birlikte (yan takla, ön takla, ısınma hareketleri, zumba, rutin jimnastik hareketleri) yapılmaktadır.

DRAMA

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.Okulumuzda, kitaplardaki konuları tamamladıktan sonra, çocuklarla birlikte soyut olan bazı kavramları drama ile somuta dönüştürerek canlandırma yapılmaktadır. Böylece dramatize ettikleri konuları kendi aralarında pekiştirme olanağını da yakalamış olmaktadırlar. Çok dilli eğitim veren kurumlarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan drama okulumuzda Arapça dilini canlandırarak öğrenmenin kolaylığını ve etkisini ispatlamıştır. Buna bağlı olarak da  haftanın belli günleri  sınıftaki Arap öğretmenleri ile birlikte yapılmaktadır.

MÜZİK VE RİTİM

Okul öncesi eğitim döneminde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve ritim çocuğun gelişimlerini etkilemektedir. Müzik eğitimiyle, sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir, diksiyonu gelişir. Ayrıca, duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.

Okulumuzda müzik ve ritim dersimizde; çocukların müzik kulağı gelişip, birlikte başlama ve bitirme, seslerin yüksekliğine ve ritme uyma, şarkı söylerken doğru nefes alıp vermeyi öğrenme, ince ve kalın sesleri algılama ve çıkartabilme gibi kazanımları elde ederek müzikte gelişmeleri sağlanmaktadır.  Çünkü piyano eğitimi, çocuklarda yeni bir dil öğrenmeyi kolaylaştırır ve sözel zekayı da geliştirir. Beyindeki dil öğrenme merkezi ve müzik merkezi neredeyse aynı mantıkta çalıştığı için yeni bir dil öğrenmek piyano çalmayı öğrenen çocuklarda daha kolay olur. Okulumuzda müzik enstrümanı olarak piyano eğitimini, profesyonel Arap eğitmenlerimizle vermekteyiz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Derslerimizde, uzun gözlemler ve araştırmalar sonucu  hazırladığımız Değerler Eğitimi müfredatımızı, Rawdah Kids yayınevi tarafından yayımladığımız kitaplarımızla işliyoruz. Kitabımız, yaş gruplarına ve pedagojik kriterlere uygun olarak hazırlanmış olup, öğretmenlerimiz tarafından da desteklenerek çocuklarımıza değerlerimizi öğretmektedir. Derste; öğretmenimiz öncelikle değerin öneminden bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin (S.A.V.) değerle ilgili Hadis-i Şerif’ni aktarır; sonrasında ise değerle ilgili hikaye okunup beyin fırtınası yapılır (beyin fırtınası, çocukların düşünsel açıdan ilerlemelerini, düşüncelerini yönlendirmelerini, girişimci ruhlarının artmasını ve öz güvenlerini geliştirip ifade yeteneklerini arttırmaları açısından önemli bir öğretim yöntemidir). Pekiştirilen değer ile ilgili bir sonraki hafta bir faaliyet yapılır ve sonrasın da ise, serbest resim çalışması yapılır. Resim çalışması hem küçük kaslarını geliştirmesi hem de hayal güçlerini geliştirmesi açısından oldukça önemlidir.

SANAT ETKİNLİĞİ

Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış bir eğitimle sınırlı değildir. Çağdaş bir yaklaşımla görsel, işitsel, sözel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır; çünkü bu şekilde yapılan sanat eğitiminde, yaratıcı etkinliklerin karşılığını bulabileceği birçok uğraş alanı da bulur.  Okulumuzda yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama, atık materyal çalışmaları ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Sanat etkinlikleri sırasında çocuk, yeni arkadaşlıklar kurarak sıra beklemeyi, konuşmayı, dinlemeyi, paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenerek sosyal becerilerini geliştirir. Çocuk kendisine olan saygısını duyuları ile ifade ederek kendi varlığını kabul ettirir. Kendini kabul eden ve ettiren çocuk, diğer çocukları da kabul eder ve benimser. Dolayısıyla bu istendik davranışların kazandırılmasında en etkili yol sanat eğitimidir. İyi bir sanat eğitimi alan çocuk, kendini ve diğer çocukların yeteneklerini dürüstçe kabul eden kişiliğe sahip olur.  Okulumuzda, çocuklara yönelik sanat etkinlikleri için  uygun ortamı hazırladık. Orada özellikle Resim çalışmamızda kara kalemden başlayarak  yağlı boyaya kadar tüm teknikleri öğrenirler.  Küçük yaştan itibaren eğitimini verdiğimiz Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Kendine ait fırça ve boyaları vardır. Sabır, anlayış, dikkat geliştirme, ince motor gelişimini kazanma, ruh dinginliği gibi kazanımları vardır. İlkokulumuzda bu sanatın uygulamalı teknik içeriğini, profesyonel eğitmenimiz  dört yıllık eğitim zamanına yayarak öğretmektedir. 

AKIL ZEKA OYUNLARI

Zeka oyunları çocukları eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan oyunlardır. Zeka oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonra ki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

Okulumuzda  çeşitli akıl zeka ve dikkat geliştirme oyunları kullanılır. Okul öncesi eğitimimizde, kavram ve dikkat geliştirme seti olarak kullandığımız YUP, zeka gelişimi ve dikkat yoğunlaştırma çalışmaları ile ilköğretime hazırlık yaptıran, çocukların anlama ve kavrama yetisini arttıran bir settir. Haftanın 3 günü öğretmenlerimiz gözetiminde yapılır . Ayrıca; çocukların zihinlerinde bulunan bazı soyut kavramları somut hale getirmelerinde yardımcı olan KAPLA oyun seti, tahta bloklardan oluşur ve çocukların üreticiliklerini geliştirir. Okulumuzda haftanın belli günlerinde öğretmenlerimiz gözetiminde yapılır.

SPOR ETKİNLİKLERİMİZ

YÜZME: Çocukların vücut esnekliği kazanmalarını, diyaframı doğru kullanmalarını ve küçük yaşta yüzmeyi öğrenmelerini destekleyen bu spor faaliyetimiz profesyonel eğitmenler ve maximum hijyenin olduğu havuzlar vasıtasıyla velilerimizin isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Üç kurdan oluşan programın her kuru dört haftada tamamlanmaktadır.

BUZ PATENİ: Özellikle bağışıklığı kuvvetli olmayan ve sık sık hastalanan çocuklar için uzmanların özellikle tavsiye ettiği bu spor dalının, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp rahatsızlığı için de faydalı olduğu bilinmektedir. Vücut esnekliği kazanmaları, denge gelişimlerini sağlamaları, kas gelişimini sağlamaları açısından da faydalı olan buz pateni  okulumuzda üç kurdan oluşan programın her kuru dört haftada tamamlanmaktadır. Etkinlik velilerimizin isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

Fen ve doğa etkinlikleri çocukların gelişimlerini, davranışlarını etkiler, ilgi alanlarını genişletir, çocukların problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. Bilimsel çalışmalar , çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır.  Yaşadığı evrene saygılı, çevresini ve doğaya karşı duyarlı bireyler yetiştiren okulumuzda öğrencilerimiz,  fen ve doğa etkinlikleriyle, doğayı keşfeder, ekosistemi tanır, inceler ve  tüm beden ve duygularıyla öğrenmeye katılırlar. Programımıza uygun ( orman, sera, akvaryum vb.) ortamlarda , bitki yetiştirme, doğayı, canlıları tanıma ve  gözlemleme faaliyetlerini yaşayarak/tecrübe ederek öğrenirler.


 DİL ETKİNLİĞİ

          Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan, duygu ve düşüncelerini  rahat ifade etmesine olanak sağlayan, özgün hikaye, şiir tekerleme üreterek yaratıcılığını ve hayal güçlerini geliştiren, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcıklarını zenginleştiren  bir etkinliktir.

         Çocuğun dili doğru ve etkili kullanma becerisini kazanması, bir modeli gözlemlemesi ve gözlemlediklerini uygulayabilmesi için uygun eğitim ortamlarının düzenlenmesi gerekir. Okulumuzdaki dil etkinlikleri çocuğa bu fırsatı tanımaktadır. Dil etkinlikleri çocuğa dili doğru   ve etkili kullanma becerisini kazanma imkanı sunarken öğretmek istediğimiz tüm kavram ve temaların oyun yoluyla çocuklara aktarılmasını sağlar.

 Dil etkinlikleri, hikaye öncesi etkinlikler, hikaye anlatımı ve hikaye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur. Okulumuz da uygulanan etkinlikler;

 

HİKAYE ÖNCESİ ETKİNLİKLER;

Bilmeceler,  tekerlemeler, parmak oyunları, şiirler  ve  çocuklarla söyleşi etkinliklerine yer verilir.

HİKAYE ANLATIMI;

Hikâye anlatma bölümü ana dili etkinliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Okulumuzda, seçilen bir hikâyenin etkili bir şekilde anlatılması için çeşitli hikâye anlatma teknikleri kullanılmaktadır. Bunlar ; 

 

HİKÂYE KİTABI İLE ANLATMA

ŞİMŞEK KART İLE ANLATMA

PAZEN TAHTA İLE ANLATMA

KUKLA İLE ANLATMA

HİKÂYENİN İSMİNİ ÇOCUKLARA BULDURMA 

HİKÂYENİN SONUNU ÇOCUKLARA BULDURMA

ÖYKÜ OLUŞTURMA

TELEVİZYON ŞERİDİ İLE HİKÂYE ANLATMA

YAZI TAHTASI İLE ANLATMA: Sınıfta mevcut bulunan yazı tahtasının üzerine hikâyenin oluş sırasına göre resimlerin çizilmesi ile anlatılan bir tekniktir.

ŞAPKA İLE ANLATMA: Daha önceden hazırlanmış bir şapkaya hikâyenin karakterlerine ait kuklalar yerleştirilir. Hikâyedeki olayların oluş sırasına göre karakterler şapkadan çıkartılarak hikâye anlatılır.

ŞEMSİYE İLE ANLATMA: Daha önceden hazırlanmış bir şemsiyeye hikâyenin resimleri yâda karakterlerin resimleri iğnelenir. Öğretmen hikâyeyi anlatırken şemsiyeyi başının üzerinde çevirerek konu ile ilgili resmi ön tarafa getirir ve hikâyeyi bu şekilde çocuklara anlatır..

KİBRİT KUTUSU İLE ANLATMA: Hazırlanan kibrit kutusunun içine hikâyenin karakterleri hazırlanarak yerleştirilir. Kutu çocukların dikkati çekilerek açılır ve içinden hikâyenin oluş sırasına göre kartlar  çıkartılarak hikâye anlatılır.

HAZIRLANAN BİR FONDA HİKÂYE ANLATMA: Sınıfın duvarına ya da panosuna bir doğa fonu hazırlanır. Anlatılacak hikâyenin kahramanlarının ya da olayının resmi patafix ile fona yapıştırılarak hikâye anlatılır.

MUTFAK ÖNLÜĞÜ İLE HİKÂYE ANLATMA: Hazırlanan mutfak önlüğünün ceplerine hikâye karakterlerinin ya da hikâyede geçen olayların resimleri yerleştirilir. Hikâye anlatıldıkça sırası gelen resim çocuklara gösterilir.

HİKÂYE TORBASI: Torbanın içerisinden hayali bir karakter çıkartılarak hikâye anlatılabileceği gibi hazırlanan karakterler veya hikâyenin içerisindeki bir obje çıkartılarak hikâye anlatılabilir.

OBJE İLE HİKÂYE ANLATMA: Hikâyenin içerisinde bulunan bir eşya ve ya obje ile hikâye anlatılabilir.

YELPAZE  İLE HİKÂYE ANLATMA: Hazırlanan yelpazenin üzerine hikâyenin oluş sırasına göre resimlendirmeler yapılır. Hikâye anlatıldıkça yelpazenin katları açılır. Hikâyenin sonunda yelpaze üzerinde bütün resimlendirmeler bir bütün halinde görülür.

İPE ASMA  İLE HİKÂYE ANLATMA: Hazırlana resim veya karakterler sınıfa asılan bir ipin üzerine mandal ile asılır. Hikâyedeki olayların oluş sırasına göre karakterler hareket ettirilir. Hikâye sonrasındaki dramatizasyonda hikâye için hazırlana karakterler çocuğun yakasına mandal ile asılarak hikâyeyi canlandırması sağlanır.

PUZZLE  İLE HİKÂYE ANLATMA: Hikâyenin ana fikrini anlatan bir resim puzzle şeklinde hazırlanır. Hikâye anlatıldıkça puzzlenin parçaları yerleştirilmeye başlanır. Hikâye sonunda puzzle tamamlanır.

ELDİVEN İLE HİKÂYE ANLATMA: Hikâyenin karakterleri eldivenin parmaklarına yapıştırılır. Hikâyenin oluş sırasına göre karakterler çocuklara gösterilerek hikâye anlatılır.

GÖLGE OYUNU İLE HİKÂYE ANLATMA: Hikâyede geçen hikâye kahramanlarının resimleri gerilen beyaz çarşafın arkasından oynatılarak hikâye anlatılır.

Not: Öğretmenlerimizin hayal güçleri ile kalıp öğretme şekilleri dışında farklı özgün teknikler de kullanılmaktadır.

OYUN ETKİNLİĞİ

Oyun; çocuğun zihinsel, dil hareket, psiko-sosyal gelişimine etki eden, toplumsal kurallara saygılı olmayı öğreten ve neşe sağlayan bir eğitim yoludur.

GELİŞME oyun sürecinde gerçekleşir. Oyun çocukta hareket özgürlüğü sağladığı gibi, çocuğun kendiyönettiği hayal dünyasını oluşturmasını da sağlar. Çocuğun kendi kendini ifade etmesi, yeteneklerinin farkedilmesi hayal gücünü geliştirebileceği önemli bir fırsattır.

‘ Çocuk oyunla büyümelidir. ’ Eflatun

Oyun etkinliklerimiz; 

·        Kurallı oyunlar

·        Spor ve eğitici oyunlar

·        Yarışmalı oyunlar

·        Oyun odasında oynama

·        Spor aletleriyle oyunlar

·        Dinlendirici oyunlar

·        Tiyatro çalışmaları

·        Taklit oyunları

·        Hayali oyunlar

·        Macera oyunları

·        Açık hava oyunları

·        Hayali oyunlar

 

Copyright © Rawdah 2024. Bütün Hakları Rawdah 'a aittir
Gizlilik Politikası , Şartlar ve & Koşullar